panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Utbilda sin personal

Ett företag som tar hand om sin personal ser till att den får relevant utbildning för det arbete som ska utföras. Om det anställs ny personal så räknar man att den ska kunna det som den anställts för. Förutom de arbetsuppgifter som ska utföras så kan det finnas annat som är av vikt att kunna som anställd på ett företag.

Som anställd så kan du via företaget du arbetar på få andra typer av utbildningar som inte har med ditt arbete att göra men som kan vara värda att genomföra då man kan ha nytta av detta på annat håll. Hjärt- och lungräddning kan var en utbildning som finns på olika arbetsplatser. Idag så kan man använda sig av dockor för att öva HLR på och det finns företag som kan hålla i kurser i första hjälpen som man kan ha nytta av både på arbetsplatsen och vid sidan av om olyckan skulle vara framme.

Nu kanske man inte kan utbilda personal i allt utan det kanske gäller att lära sig saker under tidens gång. Det finns mycket som man får lära sig utan att man utbildar sig. Det kan vara hur företaget fungerar och vilken företagskultur som finns. Social kompetens kanske kan vara svårt att lära sig utan något man får vänja sig vid. Att vara kompetent socialt behöver inte betyda att man är utåtriktad och den som står i centrum hela tiden. Det kan likaväl vara att visa hänsyn till andra och lyssna på någon som berättar något.