panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Undersökning av arbetsmiljön

Då en svensk arbetare normalt sett spenderar hela åtta timmar per dag på sin arbetsplats är det mycket viktigt att den både kort och långsiktigt kan anses vara hälsosam. Som tur är finns det många olika sätt man kan säkerställa detta. Här kommer några exempel. 

Undersökningar

Ett viktigt verktyg man kan ta hjälp av när man börjar sitt arbete är undersökningar. Att låta personalen yttra sig om sin egna hälsa och arbetsmiljö ger en väldigt direkt insikt till det aktuella läget på företaget. Svaren kan även indikera på problem som på sikt kan ställa till med problem. Till exempel hög ljudnivå, dålig ventilation eller dåligt ljus kan på lång sikt bidra till problem. Det kan bland annat leda till ökad stress och i slutändan sjukskrivningar.

Om man vill kan man självklart genomföra undersökningen själv men det är även möjligt att anlita en extern part. Statistiska centralbyrån erbjuder en helhetslösning där de själva genomför undersökningen.

Checklistor

Ett annat viktigt arbetssätt är att använda sig av färdiga checklistor. Denna informationen finns att hitta på många olika ställen, bland annat arbetsmiljöverkets hemsida, men går även att få som ett paket från leverantörer. Örebros universitetssjukhus har genom ett projekt skapat en metod för hur mindre företag snabbt och enkelt kan komma in i arbetet med arbetsmiljö. När det hela var slutfört ansåg tre av fyra företag att de nu själva kunde fortgå med arbetet och inte längre behövde mer hjälp.

För att läsa mer om projektet kan du klicka dig vidare via denna länken.

Handling

När man väl har utrett vilka problem som finns i företagets arbetsmiljö så är det dags att gå till handling. I vissa fall kan det betyda att man behöver köpa in nya möbler för att hjälpa till med till exempel ovanstående nämnda problem. För att lösa problem med buller kan man behöva införskaffa ljuddämpning. En vanlig form av detta är skärmväggar eller bordsskärmar. Dessa förbättrar ljudet samtidigt som de även kan dela in rum och dessutom fungera som anslagstavlor.