panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Spelmarknaden i Sverige idag

Den 12:e februari hölls ett seminarium på Rosenbads Konferenscenter i samband med en rapportutgivning kring ämnet spelmarknaden och ny regleringar därikring.

3348433-svensk-tusenlapp-med-genomskinlig-flagga

Denna rapport är skriven av David Sundén, som jobbar för ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. Han medverkade själv på seminariet tillsammans med en rad personer från olika områden:

  • Gustaf Hoffstedt – Generalsekreterare i BOS, Branschföreningen för Onlinespel
  • Thomas Mattson – Chefredaktör på Expressen
  • Jakob Jonsson – Psykolog vid Sustainable Interaction
  • Anitra Steen – Ordförande i Svenska Spel
  • Hans Ljungkvist – Ordförende i Svensk Travsport

Seminariet leddes av ESO:s ordförande Hand Lindblad.

Denna artikel fokuserar på Sundéns egna presentation av sin rapport, för att läsa vad de andra medverkade hade att säga om ämnet har det svenska spelbolaget PokerStars har återgivit vad de talade om på sin sida.

Lindblad presenterade ämnet med att säga att spelmarknaden har visat sig svårare att begränsa på det sättet man tidigare gjort, detta beror i stort på ny teknik och att man nu står inför två val: ”förbjuda eller att anpassa sig på ett begåvat sätt”.

Enligt rapporten att döma verkar inte förbudsvägen vara att föredra, vilket då betyder att man måste tänka nytt. Detta är något som inte bara Sverige, utan många andra länder står inför. Ett förslag var att gå samma väg som Danmark och införa ett licenssystem, de är också det senaste landet som reformerat sin spelmarknad. Mer information detta finns att läsa om i Riksrevisionens rapport om andra spelmarknader.

Man menar att ett rätt utformat licenssystem skulle innebära att internationella bolag heller skulle välja licensiering än att stå utanför. Dock att helt övergå till det Danska systemet skulle enligt rapporten inte vara genomförligt på kort sikt och kanske heller inte helt önskvärd.

Som nationalekonom är David Sundén fokus i rapporten väldigt mycket sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Det han menar är det största problemet för spelmarknaden i Sverige är hur man ska hantera den internationella konkurrensen, och att detta överskuggar alla andra problem som man har med spelmarknaden. Kan man inte lösa detta är alla andra problem relativt små.

De internationella företagen har under de 10 senaste åren tagit en femtedel av den svenska spelmarknaden, 21 procent för att vara specifik. 2004 var det endast 3 procent av den svenska spelmarknaden som hanterades av internationella företag.  Och medan konkurrens är ett tecken på en hälsosam marknad har detta även andra betydelser. Främst av dessa är att när mer och mer av spelandet i Sverige flyttar utomlands förlorar de svenska myndigheterna kontrollen över spelmarknaden.

Kontrollen av detta är viktigt på grund av två faktorer: man vill kunna garantera konsumentskyddet och beskatta marknaden. För att kunna garantera konsumentskyddet måste svenska staten kunna göra tillsyn på och ställa krav av företagen som tillhandahåller dessa tjänster. Beskattning sker oftast genom moms, men detta fungerar inte lika bra vad gäller spel, därför finns det andra sätt beskatta marknaden. Bara 1 procent av spelmarknaden motsvarar runt 100 miljoner svenska kronor i skatteintäkter, och nu är det 21 procent som försvinner, inte bara en. Så detta kan verkligen sägas vara en viktig ekonomiskt fråga.

Sundén anser att under hela denna 10 års period finns det en konstant som har varit väldigt bidragande till att så stor del av spelmarknaden har hamnat utomlands: det svenska regelverket. De två huvudsakliga delarna i det svenska regelverket som möjliggjort det för de internationella företagen att ta denna marknadsandel är:

  1. Priset är reglerat
  2. Utbudet är begränsat

Priserna är reglerade dels på grund av lagstiftning och dels för att regeringen sätter priset, något som sätts högt eftersom man vill minska konsumtionen och därmed minska spelproblemen. Internationella företag sätter sina priser efter den internationella marknaden och den är helt enkelt lägre. Av allt spel på nätet förra året var det, enligt Lotteriinspektionens rapport från tidigare i februari, 57% som var på de internationella spelbolagens hemsidor.

Utbudet är begränsat är för att en del spel inte tillåts av den svenska staten, en av de snabbaste växande spelen på marknaden idag, nätkasinon, är inte tillåtna i Sverige. De enda kasinon vi har här är de fyra som drivs av Casino Cosmopol, som i sin tur ägs av Svenska Spel. 2014 var det 6 procent av spelmarknaden i Sverige som hamnade just under nätkasinon, det betyder 6 procent som helt och hållet hamnar på den internationella marknaden.

Innebörden av att ha kvar dessa regleringar och prisbestämmelser kommer att vara att svenska konsumenter och internationella spelbolag kommer att fortsätta vilja komma i kontakt med varandra, för att de ha bättre priser och större utbud. Istället för detta har man infört väggar mellan svenska befolkningen och internationella spelbolag genom att ta sig an mellanhänder. Man har gått till internetleverantörer och säga att de inte får ge tillgång till internationella spelbolags hemsidor, gått till mediebolagen och säga att det inte får göra reklam för dem och gått till banker och kortinstitut säga att de inte får föra över pengar från internationella spelbolag till svenska konsumenter, ej heller skicka pengar från konsumenterna till dessa spelbolag. Detta menar Sundén har inte varit särskilt framgångsrikt och faktiskt inte är ett fungerande system i praktiken.

Alternativet skulle vara att följa de internationella priserna och tillåta internationella bolag att göra sina spel tillgängliga för svenskar. Då kan man antingen låta dem bedriva denna verksamhet från sina länder eller bjuda in dem till Sverige och erbjuda att sätta upp en ram för deras verksamhet och regler som de måste följa, samt att de då får betala skatt. Som vi tidigare nämnt har Danmark nyligen gjort detta, men det har även Storbritannien, Holland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och andra.

Konsekvensen av detta har varit att kontrollen av nätspelandet av spelmarknaden i Danmark har mer fördubblats från 34 procent 2011 till 81 procent 2014. Sundén menar att Danmark har gjort ett antal misstag i sin process och att det går att öka denna procentandel, 100 procent är nog ganska orealistiskt säger han, men man kan helt klart ha det som en vision.

Fram till vi har en ny reform på plats så kommer de internationella spelbolagen att fortsätta ta en större andel av spelmarknaden i Sverige och det för därför med sig mer problem än vad det är värt att hålla kvar vid den reglering vi använder idag.