panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Snabbaste sätten att nå rätt målgrupp

För att snabbast möjligt nå en grupp av människor går det att fastställa vissa regler som ger enkäten tillgång till rätt målgrupp. När dessa regler är faställda kan sedan frågorna metodiskt presenteras för en speciell grupp av individer, vilka förmodas representera sin referensgrupp, och med avsikt att utröna deras attityder kring det ämne eller de ämnen som studeras i enkäten.

Relevant information

För att samla in relevant information av en mer eller mindre stor grupp människor, kan en möjlighet vara att intervjua var och en av medlemmarna i gruppen som ska studeras. Det möjliggör fördjupade och uttömmande svar och är ofta ett personligt men givande sätt att intervjua. Det är dock uppenbart att om avsikten är att studera en medelstor eller stor del av befolkningen, är det praktiskt taget ogenomförbart eftersom det skulle kräva stora resurser och tid. Det skulle också innebära en stor ekonomisk kostnad.

Representativ delmängd

Ett av knepen att accelerera en enkät kan vara att intervjua den representativa delen av gruppen som är i fokus för studien eller undersökningen. Det vill säga; att extrahera information från en del av den totala gruppen, ett så kallat prov, och sedan extrapolera de uppnådda resultaten för resten av befolkningen.