panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Skriv en bättre mailtext till enkäten

Det finns en hel del att tänka på för att skriva effektiva enkätinbjudningar. Det är viktigt att veta att mottagarna vid tillfället för utskickandet av enkäten kan befinna sig i alla typer av stämningar eller försöka gå igenom ett obegränsat antal e-postmeddelanden. De kan också tvärtom ha all tid i världen, men de har inte erbjudits tillräckligt med information för att säkerställa att undersökningen är nödvändig.

Dessa steg kan förbättra öppningarna och öka antalet klick:

 1. Starta genast efter ämnesraden.
  Ämnesraden och frånraden är de två viktigaste elementen när det gäller att skapa bra öppningar. I ämnesraden bör det klargöras vem det är som skickar inbjudan (organisationen) och i frånraden varför (redogörelse för syftet med undersökningen).
 2. Enkäten har en deadline.
  Mottagarna bör informeras om att tiden är knapp och att tiden för enkäten är begränsad. De måste ta undersökningen nu, inte senare, och ge dem uppgift om innan vilket datum enkäten måste vara ifylld.
 3. Informera om tiden
  Låt dem veta ungefär hur länge det tar att fylla i enkäten. Ge dem ett begränsat antal minuter, utan generaliseringar. Ge dem en konkret uppfattning om vad undersökningen handlar om och hur lång tid det tar för dem att skicka in den, för vissa är detta nog och de väljer att besvara enkäten genast. Om mottagarna vet att det kommer att ta ett antal minuter, men inte har tid, är det mer sannolikt att de återgår till undersökningen och slutför den när de har tid.
 4. Skicka aldrig en enkät utan att låta dem veta för vilket ändamål.
  Gör det klart för vilket ändamål undersökningen utförs (för en bättre segmentering, förbättra en webbplats, kundservice eller liknande). Berätta hur organisationen kommer att gynnas men framförallt hur enkäten kommer att gynna dem. Om de inte får denna information kommer de nog inte ens att ta enkäten.