panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Kontorstyper och sjukskrivningar

Det finns flera olika kontorstyper ett företag kan använda sig av, men det krävs att man har kunskap om dessa och att man kan motivera det ena valet över det andra.

De vanligaste kontorstyperna idag inkluderar cellkontor, flexkontor, kontorslandskap av varierande storlek och delade kontorsrum.

En dansk studie från ett par år sedan undersökte 2 400 kontorsanställda i Danmark, de medverkande varierade i ålder allt från 18 till 59 år och fick svara på frågor om i vilket typ av kontor de jobbade i,och hur ofta de varit sjuka. Med i beräkningen efteråt fanns faktorer som ålder, kön, vikt, om de rökte med mera, men man kunde ändå konstatera att vilken kontorstyp man satt i hade ett samband med sjukskrivningar.

Alla som arbetade i öppna kontorslandskap med minst 6 personer hade i genomsnitt 62 procent fler sjukdagar än de som satt i ett eget rum. De som delade rum med endast en annan person hade 50 procent fler sjukdagar och anställda i ett kontorslandskap mellan 3 och 6 personer hade 36 procent fler dagas frånvaro på grund av sjukdom.

Forskarna trodde att några tänkbara förklaringar kunde inkludera buller, kvalité av ventilation, lättare spridning av virus från person till person och oförmågan att vara privat i kontor med många andra anställda.

De avslutade med att säga att kontorslandskap har blivit populära för att de underlättar kommunikationen, men samtidigt har både anställda och arbetsgivare fått betala ett högt pris i from av sjukfrånvaro.