panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Förslag på att skapa en bättre arbetsplats

En ökad arbetsglädje på en arbetsplats kan göra mycket gott. Produktiviteten bland de anställda kan bli högre och förändringsbenägenheten ökas. Vidare kan initiativförmågan höjas och engagemanget bli större. Dessutom när de anställda mår bättre bidrar detta till mindre stress och sjukfrånvaron blir på så sätt mindre.

När man har kul på jobbet går dagarna fortare och alla känner sig mer nöjda dag efter dag. Detta i sin tur kan leda till mer kreativitet, ökad försäljning och bättre ledarskap. Kund-, medarbetar och leverantörsrelationerna kan också bli bättre. Som helhet kan en ökad arbetsglädje bidra till framgång och lönsamhet för din organisation.

Teambuilding ger arbetsglädje

En utvecklande teambuilding ger resultat och glädje för din organisation. Detta kan också föreläsare och föredrag göra. Arbetsgladje.se tillhandahåller exempelvis tjänster inom teambuilding. Denna teambuilding består bland annat av utvalda övningar som kombineras med utvecklande dialog så väl som reflektion. Arbetsgladje.se får din grupp att växa på många olika sätt, till exempel vi-andan, vilken är mycket viktig. De som deltar i de här aktiviteterna får mer arbetsglädje och förståelsen för mänskliga olikheter ökas. Andra exempel som kan vara givande på individnivå är att denna teambuilding hjälper dig att få insikt om dina kollegers styrkor så väl som dina egna.

På samma sätt som att denna teambuilding gynnar dig och dina kolleger på individnivå ger den ditt team många fördelar också. Ett exempel på detta är färre konflikter och lättlösta konflikter ökar, jämfört med svårlösta. Arbetsgladje.se tillhandahåller också en teambuilding som är speciellt anpassad för ledningsgruppen. Då många viktiga beslut fattas i ledningsgrupper kan det vara bra att investera i en teambuilding just för denna. Detta kan bidra till att ledningsgruppens tid och kapacitet utnyttjas så effektivt som möjligt samt att resursutnyttjandet blir optimalt.

Teambuildingövningar kommer i många olika former och utmana deltagarna på många sätt. En populär övning är då man delar upp sig två och två. Varje par kommer att få ett antal legobitar som ska sättas ihop på ett speciellt sätt. En kommer att få bygga medan den andra ger instruktioner. Utmaningen ligger i att den som ger instruktionerna inte får titta på den andra medan denne bygger. Detta kan vara väldigt utmanande rent kommunikationsmässigt och kan vara ett väldigt intressant sätt att prova problemlösningsförmågan. Man kan även göra detta i en något större grupp. Då får en person i gruppen en färdigbyggd legoskulptur och måste beskriva för resten hur de bygger en kopia av den.