panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Fördelar med enkätundersökning

Bland alla de olika metoderna för insamling av data för studier eller för att se hur marknaden ser ut så väljer många att använda sig av enkätundersökningar.

Det finns många fördelar med enkäter, bland andra:

  1. Exakta resultat – Förutsatt att frågorna i enkäten granskats genomgående och blivit standardiserade så kommer alla som deltar i undersökningen få exakt samma frågor ställda på exakt samma vis. Detta resulterar i bättre precision när man ska mäta insamlad data.
  2. Hög representativitet – Internetenkäter kan med fördel användas för att representera en stor målgrupp. På grund av det stora antalet personer som deltar i dessa studier så representerar den insamlade informationen hela den totala målgruppen på ett bättre sätt. Jämfört med andra sorters studier så är enkäter generellt mer representativa.
  3. Bra statistisk betydelse – Tack vare den höga representativiteten hos internetenkäter så blir det lättare att få resultat med högre statistisk betydelse än med andra metoder. Med internetenkäternas lättöverskådliga resultat så blir det även lättare att dra paralleller mellan olika data. Man kan dessutom analysera ett flertal olika variabler när man använder enkäter.
  4. Låg subjektivitet från observatörer – Enkäter passar perfekt för vetenskapliga studier eftersom de tillhandahåller standardiserade mätningar av deltagarens åsikter som inte påverkas av frågeställare. Görs undersökningen istället muntligt så kan till exempel frågeställarens tonläge vid specifika frågor påverka de svarande.
  5. Låga kostnader – När du genomför en internetenkät så behöver du enbart betala för den tjänst du valt, och om du inte har stora krav på funktioner och dylikt så finns det till och med lösningar som är helt gratis. Jämför detta med till exempel intervjuer där man måste betala för både lokaler och personal under långa perioder.