panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkäter i PR-syfte

I terminologin för PR, som betyder public relations, består en enkät av att noggrannt undersöka den allmänna opinionen på om en idé, en produkt, en aspekt av livet, eller något annat ämne. Genom att göra en noggrann undersökning (lantmäteri från person till person), samt en tabulering av högsta andelen populära svar, går det att få en komplett bild av den allmänna opinionen i en fråga.

Innebörd

Men vad innebär en sådan enkät för den enskilde? Det innebär inte att det direkt går att anställa en opinionsundersökare eller ett forskningsföretag för att få befolkningen att berätta allt om grannskapet som du precis flyttat till, vad eleverna i klassen tycker och tänker eller åsikterna arbetskollegorna har om ett visst projekt. Målet med denna typ av enkät är att hitta de rätta “knapparna” på en grupp. När det gäller enkäter, betyder ordet “knapp” ett ämne, en fras eller ett koncept som klargör någonting för en specifik målgrupp. Det är något som kan användas både för att få ett svar och för att vinna dess godkännande.

Termen kommer från det engelska uttrycket från det tidiga 1900-talet, ”tryck på knappen” som betyder, bildligt; ”att utföra en åtgärd som automatiskt ger det önskade tillståndet”. I PR-syfte är önskan att uppnå en överenskommelse och ett samarbete genom sina handlingar.