panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkät om efterfrågan på en ny produkt

En enkät är också ett av de verktyg som används för att samla information om efterfrågan på nya produkter. Denna information behövs för att möta konsumenternas behov, smak och preferenser, för att göra statistiska utskrifter eller kontrollera kundnöjdheten, hitta lösningen på ett problem, eller någon annan typ marknadsundersökningar.

Att först fastställa målen för undersökningen är mycket viktigt, det vill säga skälen för att genomföra undersökningen. När målen för enkäten har blivit fastställda, måste det avgöras vilken information som ska samlas in för att uppfylla dessa mål. Till exempel; om vårt mål är att utvärdera möjligheten att lansera en ny produkt, kan det samlas in information som skulle kunna vara en hänvisning till konsumenternas smak och önskemål efter typ av produkt, eller efter en helt ny produkt.

Utformning

Utformningen av enkäten består av att ställa de rätta frågorna, som tillåter att få fram den information som krävs, till exempel; om vi vill samla information om konsumenternas smak och preferenser med avseende på en viss produkt (till exempel ett par jeans), kan en av enkätfrågorna vara: vilken design bör jeansen ha? Ska de ha broderi, nedläggningar i fickorna, färgade stenar och så vidare.