panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkät om effektivitet

Som företagare är det viktigt att lyssna på sina anställda för att ta del av deras tankar och åsikter om verksamhetens effektivitet. Ofta har de anställda bra idéer om hur företaget ska bli bättre och en chef som inte lyssnar på vad de har att säga löper en stor risk att gå miste om värdefulla idéer. Alla är bra på olika saker och därför är det bra om alla får komma till tals. Dessutom blir personal som känner att du lyssnar på dem mer effektiva för de känner att det de gör är betydelsefullt.

enkätsymboler

Anlita en konsult

Det är inte alltid företag har tillräcklig expertis inom alla områden och då kan det behövas hjälp utifrån. Be dina medarbetare att identifiera sådant de uppfattar som svagheter, både hos sig själva och hos företaget. Känner medarbetarna till exempel att de saknar viktiga kunskaper som skulle kunna hjälpa företaget att klara sig bättre i upphandlingar? För att företaget ska bli mer lönsamt är det då det en god idé att anlita en expert inom önskat område. En upphandlingskonsult med ett mycket gott rykte är Magnus Josephson. Tillsammans med upphandlingskonsulten kan ni sätta upp realistiska mål för era affärer. Dessutom får ni hjälp med att organisera företaget och förbättra era arbetsmetoder för mer framgångsrik försäljning och bättre anbudsarbete.

Medarbetarenkät

Ett sätt att ta del av värdefull feedback från dina anställda är genom att göra en medarbetarenkät. Detta är något som du kan hitta på SurveyMonkey. Där finns det flera bra idéer till enkäter som du kan använda dig av. Med hjälp av en sådan kan dina anställda komma med konstruktiv kritik angående ert sätt att arbeta och det gör det lättare för dig att fatta bra beslut för företaget och förbättra er organisation på bästa sätt.