panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal


by admin
Kommentarer inaktiverade för Firmafest – hur gör man?

Firmafest – hur gör man?

Det finns många anledningar till varför en firmafest kan vara en bra idé: kanske man vill fira företagets framgång, belöna sina anställda med en rolig kväll eller bara ge alla en chans att lära känna varandra bättre. Men när man anordnar en firmafest finns det saker man bör tänka lite extra noga på.

Välj en bra lokal eller plats

En fest börjar alltid med en bra plats att vara på. På kontoret kan ju vara en möjlighet, men det är nog roligare att hålla den någon annanstans. Ett tips är att se om något hotell i närheten har en passande lokal som går att hyra. Är det rätt tid på året kan man ju även se om det inte går att ha firmafesten utomhus.

Se till att ge folk en bra icebreaker

Det är lätt hänt att samtalsämnet på firmafesten kommer att kretsa kring arbete; detta är ju trots allt vad alla vet att de har gemensamt. Men det är bra att uppmana till annat för folk ska få en chans att komma närmare varandra och slappna av något mer. Ett tips kan vara att se till att detta börjar redan vid ingången.

Se till att maten passar alla

Har man planerat att festen ska inkludera middag är det bra att fråga var och en om de har några speciella krav på maten. Det är trots allt inte ovanligt med matallergier av olika slag, men har man även någon som är vegetarian är ju detta också något man behöver veta.

Inkludera aktiviteter

Gruppaktiviteter kan göra sig riktigt bra på en firmafest. Det ger alla en chans att göra något roligt tillsammans samtidigt som de får en utmaning som kanske kräver samarbete för att överkomma. Det finns mängder med bra aktiviteter man kan välja mellan beroende på vilka förutsättningar man har.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Förslag på att skapa en bättre arbetsplats

Förslag på att skapa en bättre arbetsplats

En ökad arbetsglädje på en arbetsplats kan göra mycket gott. Produktiviteten bland de anställda kan bli högre och förändringsbenägenheten ökas. Vidare kan initiativförmågan höjas och engagemanget bli större. Dessutom när de anställda mår bättre bidrar detta till mindre stress och sjukfrånvaron blir på så sätt mindre.

När man har kul på jobbet går dagarna fortare och alla känner sig mer nöjda dag efter dag. Detta i sin tur kan leda till mer kreativitet, ökad försäljning och bättre ledarskap. Kund-, medarbetar och leverantörsrelationerna kan också bli bättre. Som helhet kan en ökad arbetsglädje bidra till framgång och lönsamhet för din organisation.

Teambuilding ger arbetsglädje

En utvecklande teambuilding ger resultat och glädje för din organisation. Detta kan också föreläsare och föredrag göra. Arbetsgladje.se tillhandahåller exempelvis tjänster inom teambuilding. Denna teambuilding består bland annat av utvalda övningar som kombineras med utvecklande dialog så väl som reflektion. Arbetsgladje.se får din grupp att växa på många olika sätt, till exempel vi-andan, vilken är mycket viktig. De som deltar i de här aktiviteterna får mer arbetsglädje och förståelsen för mänskliga olikheter ökas. Andra exempel som kan vara givande på individnivå är att denna teambuilding hjälper dig att få insikt om dina kollegers styrkor så väl som dina egna.

På samma sätt som att denna teambuilding gynnar dig och dina kolleger på individnivå ger den ditt team många fördelar också. Ett exempel på detta är färre konflikter och lättlösta konflikter ökar, jämfört med svårlösta. Arbetsgladje.se tillhandahåller också en teambuilding som är speciellt anpassad för ledningsgruppen. Då många viktiga beslut fattas i ledningsgrupper kan det vara bra att investera i en teambuilding just för denna. Detta kan bidra till att ledningsgruppens tid och kapacitet utnyttjas så effektivt som möjligt samt att resursutnyttjandet blir optimalt.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Att hitta rätt jobb

Att hitta rätt jobb

Det är inte alla gånger enkelt att hitta rätt jobb, det kanske tar ett par anställningar innan man hamnar rätt. Och det är inte säkert att det kommer att vara så för resten av livet, vi utvecklas som både företag och människor och till slut så känner kanske båda parter att detta inte är helt rätt utan man bör gå skilda vägar.

employment

Det kan vara svårt att hitta bra personal, så det är inte bara den enskilde som kan ha de besvärligt när jobb ska sökas eller tillsättas. Det är många parametrar som ska stämma in från båda håll. Det blir mer och mer vanligt att ta hjälp utifrån när det gäller rekrytering då det är så pass tidskrävande med detta. En konsult utifrån har erfarenheten som man som arbetsgivare kanske inte har, de har sitt kontaktnät och listor på potentiella anställda. Detta underlättar när man som företagare får ett urval att titta igenom istället för att själv välja vilka som går vidare vid en första gallring.

Du som söker jobb också kan komma att vara i behov av hjälp att komma vidare om man hamnat i läget att nytt jobb är ett måste. Outplacement är ett sätt att få hjälp från duktiga konsulter som ger hjälp och stöd vid en arbetslöshet. Det kan vara omvälvande att bli utan arbete och alla kanske inte kan riktigt hantera detta, de flesta gör det men ibland kanske man inte bara inte orkar. En anställning och ett yrke är viktigt för oss människor då det är ofta där vi tillbringar en stor del av vår vardag. Hamnar man utanför detta så blir en identitet svår att bedöma, man vet inte riktigt var man hör hemma och har man arbetat större delen av sitt liv och blir utan arbete så kan det vara ännu svårare.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Hur många kan HLR, hjärt- och lungräddning

Hur många kan HLR, hjärt- och lungräddning

Det skulle vara intressant att veta hur många av oss svenskar som kan HLR eller hjärt- och lungräddning som det heter? Förmodligen en hel del men långt från så många som man skulle önska.

Hjärt- och lungräddning HLR

Svenska Dagbladet skriver att var femte är omedveten om de kurser som finns och att våra kunskaper i just hjärt- och lungräddning är under all kritik. Det är Högskolan i Halmstad som gjort en enkät bland 3200 slumpmässigt utvalda personer om just deras kunskaper i hjärt- och lungräddning. Man kan tycka det är konstigt då utbildningar och kurser finns idag online enkelt för oss att hitta och kunna ta del av. På nätet finns det mycket information och vi vet att det kan vara svårt att se till så att man syns, men som konsument så får man gräva lite djupare för att hitta det man söker.

Då det idag drabbas så många människor av tillfälliga hjärtstopp så tycker man att det borde vara nästintill en skyldighet att man får gå en kortare kurs i HLR då det verkligen kan rädda liv. På nätet hittar vi HLR hjälpen som utbildar och har kurser i hjärt- och lungräddning. Vilka kan då gå en HLR utbildning? Vem som helst kan gå en sådan utbildning, det går som privat att anmäla sig till en kurs. Eller att man som företag anmäler ett antal eller alla på företaget att gå en utbildning. Ju fler som har kunskaper inom HLR ju mer liv kan räddas, är inte det anledning nog att gå en utbildning.


by admin
Kommentarer inaktiverade för När det blir dags att lägga ned

När det blir dags att lägga ned

Det kan komma en tid då man känner att det är dags att lägga ned verksamheten. Vilken anledning man har till detta behöver man ju inte spekulera kring. Det räcker att man själv känner att man har en anledning som är bra nog. Så hur går man till väga?

2126770-businessman-working-at-desk

Till att börja med kommer det bero på vilken företagsform man drivit sin verksamhet under. Har man varit enskild näringsidkare behöver man i stort sett se till att alla företagets tillgångar är sålda, att alla skulder är betalda och slutligen anmäla avregistreringen online. Därefter blir man meddelad så snart avregistreringen skett i form av ett registreringsbevis med datum.

Har man dock drivit aktiebolag blir det genast mer komplicerat och ofta långdraget. Det finns en rad olika metoder man kan använda sig av, men den mest vanliga är troligtvis likvidering. Hur detta går till kan man läsa mer om här.

Detta är ju så klart det man kan göra om man inte planerat att verksamheten ska fortsätta efter man lämnat den. Andra alternativ finns även och används ganska ofta. Ett av dessa är att överlåta företaget till någon annan. För en enskild näringsidkare är det inte mycket mer än att man fyller i en blankett för ändring av näringsidkare.

Men detta är igen inte lika enkelt om man drivit ett aktiebolag. Medan aktiebolagslagen säger att en aktie mer eller mindre är fritt överlåtbar, kan bolagsordningen faktiskt innehålla vissa förbehåll som innebär att aktier inte fritt kan överlåtas utan måste köpas.

Detta är mer eller mindre de sätt som man normalt sett kan använda sig av för att avsluta verksamheten. Det finns även andra metoder, men de används inte lika ofta.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Ny arbetsmetod – agilt arbetsflöde

Ny arbetsmetod – agilt arbetsflöde

Långsam produktion eller långsam arbetstakt hos de anställda kan bero på en rad olika saker. Om man inte hittar något fel kan det vara själva arbetsmetoden eller processen som står i vägen för ett mer produktivt företag. 

shutterstock_219606997

Ett agilt arbetsflöde innebär att strukturera om företaget för mer effektivitet och förhoppningsvis, mer glädje för arbetet man gör.

I sin yttersta spets handlar ett agilt arbetsflöde att lista ut hur pass bra någon gör sitt jobb och se vad som ändras om de får styra själv över när och vart de utför jobbet. Vissa jobbar bättre hemifrån än på ett öppet kontor. Andra har mycket mer fokus på kvällarna och klarar därmed av sina uppgifter bättre än när de börjar jobba 8 på morgonen.

Så klart behöver man inte gå så här långt med omstrukturering, vissa företag skulle inte fungera om man anställda kom och gick när de kända för det. Men istället kan man fokusera på att dra ned på onödiga saker. Det kan ske för många möten som inte alls behövs, och man följer planer som inte längre stämmer.

Agilt passar utmärkt i projektsammanhang eftersom det är ett mycket mer flexibelt arbetssätt. Istället för att använda vattenfallsmetoden där man planerar från början till slut, lämnar man mycket öppet för förändringar (som onekligen sker i alla projekt). Vattenfallsmetoden är dålig att säkra mot förseningar och andra problem medan en agil metod är redan medveten om att man snabbt kan behöva byta fokus eller ändra på projektets utformning.


by admin
Kommentarer inaktiverade för När statistik inte är allt

När statistik inte är allt

Trots att det skrivna ordet ofta är värdefullt för att kunna luska ut sanningen så är det många gånger inte ett helt svar. Ibland är det inte kvantitativ utan kvalitativ data som är viktigast för att kunna ta ett korrekt beslut. 

kvalitativ data

Rekrytering

Om vi till exempel tittar på en rekrytering av en högt uppsatt position, ett företags VD. När man rekryterar för en sådan position så går det inte att endast titta på ett CV och vara nöjd. För även om något kan vara väldigt perfekt på papperet, så kanske det inte fungerar i person. Mjuk information så som företagskultur och personlighet är helt enkelt något som är väldigt svårt att få fram i fullo genom bara en enkät eller en intervju. Istället krävs det en långgående relationer och förståelse på ett djupare plan. Detta är något som företaget headagent har diskuterat med just rekrytering av VD som exempel.

Produktutveckling

Vid utvecklingen av en produkt så är det inte alltid den kvantitativa datan som är viktigast. Även om enkäterna är vitala för att få bra grundläggande information så behövs fortfarande kvalitativa insatser så som fokusgrupper för att få hela bilden uppmålad framför sig. Vid en fokusgrupp så får man direkt respons på hur de möjliga kunderna ser på produkten. Att det hela sker i grupp har även fördelen att man per automatik kan gräva djupare. Detta tack vare att kommentarerna som lämnas i diskussionen väcker nya tankar hos deltagarna.

Efter en fokusgrupp kan man gärna avsluta med personliga intervjuer och på så sätt nå ännu djupare.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Kontorstyper och sjukskrivningar

Kontorstyper och sjukskrivningar

Det finns flera olika kontorstyper ett företag kan använda sig av, men det krävs att man har kunskap om dessa och att man kan motivera det ena valet över det andra.

De vanligaste kontorstyperna idag inkluderar cellkontor, flexkontor, kontorslandskap av varierande storlek och delade kontorsrum.

En dansk studie från ett par år sedan undersökte 2 400 kontorsanställda i Danmark, de medverkande varierade i ålder allt från 18 till 59 år och fick svara på frågor om i vilket typ av kontor de jobbade i,och hur ofta de varit sjuka. Med i beräkningen efteråt fanns faktorer som ålder, kön, vikt, om de rökte med mera, men man kunde ändå konstatera att vilken kontorstyp man satt i hade ett samband med sjukskrivningar.

Alla som arbetade i öppna kontorslandskap med minst 6 personer hade i genomsnitt 62 procent fler sjukdagar än de som satt i ett eget rum. De som delade rum med endast en annan person hade 50 procent fler sjukdagar och anställda i ett kontorslandskap mellan 3 och 6 personer hade 36 procent fler dagas frånvaro på grund av sjukdom.

Forskarna trodde att några tänkbara förklaringar kunde inkludera buller, kvalité av ventilation, lättare spridning av virus från person till person och oförmågan att vara privat i kontor med många andra anställda.

De avslutade med att säga att kontorslandskap har blivit populära för att de underlättar kommunikationen, men samtidigt har både anställda och arbetsgivare fått betala ett högt pris i from av sjukfrånvaro.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Bättre arbetsmiljö med mer planering

Bättre arbetsmiljö med mer planering

En stor del av arbetsmiljön är hur arbetsbelastningen uppfattas. Detta är dock tyvärr inte någon enkel beräkning utan kan variera något enormt från person till person och kanske främst beroende på hur uppgifterna är upplagda. Med en väl strukturerad arbetsdag kan man hinna mer samtidigt som man stressar mindre. 

almenacka

Planera både kort och långsiktigt

Planering behöver dock göras på många olika plan. För det första så behöver du få klart dina egna planeringar och se till att det som skall planeras verkligen behöver vara där i första början. Efter det så kan det vara dags att kolla över din planering under månads eller veckobasis. Har du en almanacka där du kan skriva ner vad som skall göras och när? Om inte så bör du skaffa dig en sådan för att kunna få det första nya lagret av struktur på ditt liv.

Även från dag till dag bör arbetet vara planerat så att allt har sin plats och tid. På så sätt vet du att allt som skall göras hinns med.

Undvik onödiga möten

Möten är vida känt för att ge betydligt mindre än vad det tar. I så gott som alla fall går frågorna att ta via mail, telefon eller vid någon av era skrivbord. Om mötet mot all förmodan måste hållas så bör man se till att begränsa mötets längd.

Planera in pauser

Planera in korta pauser och promenader under din dag för att hålla kroppen och hjärnan fräsch. Ta gärna och gå ut för att få frisk luft och dagsljus, något som snabbt kan göra alla på bättre humör.

Många av tipsen i denna artikeln är hämtade från denna flyern.


by admin
Kommentarer inaktiverade för Undersökning av arbetsmiljön

Undersökning av arbetsmiljön

Då en svensk arbetare normalt sett spenderar hela åtta timmar per dag på sin arbetsplats är det mycket viktigt att den både kort och långsiktigt kan anses vara hälsosam. Som tur är finns det många olika sätt man kan säkerställa detta. Här kommer några exempel. 

Undersökningar

Ett viktigt verktyg man kan ta hjälp av när man börjar sitt arbete är undersökningar. Att låta personalen yttra sig om sin egna hälsa och arbetsmiljö ger en väldigt direkt insikt till det aktuella läget på företaget. Svaren kan även indikera på problem som på sikt kan ställa till med problem. Till exempel hög ljudnivå, dålig ventilation eller dåligt ljus kan på lång sikt bidra till problem. Det kan bland annat leda till ökad stress och i slutändan sjukskrivningar.

Om man vill kan man självklart genomföra undersökningen själv men det är även möjligt att anlita en extern part. Statistiska centralbyrån erbjuder en helhetslösning där de själva genomför undersökningen.

Checklistor

Ett annat viktigt arbetssätt är att använda sig av färdiga checklistor. Denna informationen finns att hitta på många olika ställen, bland annat arbetsmiljöverkets hemsida, men går även att få som ett paket från leverantörer. Örebros universitetssjukhus har genom ett projekt skapat en metod för hur mindre företag snabbt och enkelt kan komma in i arbetet med arbetsmiljö. När det hela var slutfört ansåg tre av fyra företag att de nu själva kunde fortgå med arbetet och inte längre behövde mer hjälp.

För att läsa mer om projektet kan du klicka dig vidare via denna länken.

Handling

När man väl har utrett vilka problem som finns i företagets arbetsmiljö så är det dags att gå till handling. I vissa fall kan det betyda att man behöver köpa in nya möbler för att hjälpa till med till exempel ovanstående nämnda problem. För att lösa problem med buller kan man behöva införskaffa ljuddämpning. En vanlig form av detta är skärmväggar eller bordsskärmar. Dessa förbättrar ljudet samtidigt som de även kan dela in rum och dessutom fungera som anslagstavlor.